powered by

NSU hadise hakkında benden bir kaç kelime bizim Türkler için: Kleiner Beitrag zum NSU

Schloss Ermreuth, 18.7. 2015

(Ein Beitrag von Karl Heinz Hoffmann)